Aşağıda yer alan sorular, ereksiyon (sertleşme) sorununuzun cinsel hayatınızıa son 4 hafta içindeki etkilerini sorgulamakatadır. Sorulara durumunuzu en net açıklayan şekilde cevap vermeniz, size yardım şansımızı arttıracaktır.

1. Son dört hafta içindeki cinsel faaliyetleriniz sırasında peniste sertleşme ne sıklıkta oldu?
Cinsel faaliyet olmadı
Hiç ya da hemen hemen hiç
Nadiren (yarısından çok daha azında)
Bazen (yaklaşık yarısında)
Çoğunlukla (yarısından çok daha fazlasında)
Hemen hemen hepsinde (her zaman)
2. Son dört hafta içindeki cinsel uyarılmayla oluşan sertleşmelerin ne kadarlık bir kısmı cinsel ilişkiyi sağlayacak düzeydeydi?
Cinsel uyarılma olmadı
Hiç ya da hemen hemen hiç
Nadiren (yarısından çok daha azında)
Bazen (yaklaşık yarısında)
Çoğunlukla (yarısından çok daha fazlasında)
Hemen hemen hepsinde (her zaman)
3. Son dört hafta içindeki cinsel ilişki girişimlerinde hazneye giriş (duhul) ne sıklıkta mümkün oldu?
Cinsel ilişki girişiminde bulunmadım
Hiç ya da hemen hemen hiç
Nadiren (yarısından çok daha azında)
Bazen (yaklaşık yarısında)
Çoğunlukla (yarısından çok daha fazlasında)
Hemen hemen hepsinde (her zaman)
4. Son dört hafta içindeki cinsel ilişkiler sırasıındaki sertliği ne sıklıkla devam ettirebildiniz?
Cinsel ilişki girişiminde bulunmadım
Hiç ya da hemen hemen hiç
Nadiren (yarısından çok daha azında)
Bazen (yaklaşık yarısında)
Çoğunlukla (yarısından çok daha fazlasında)
Hemen hemen hepsinde (her zaman)
5. Son dört hafta içindeki cinsel ilişkileri tamamlamak için sertleşmeyi sürdürmekte ne kadar zorlandınız?
Cinsel ilişki girişiminde bulunmadım
Aşırı zorlandım
Çok zorlandım
Zorlandım
Biraz zorlandım
Hiç zorlanmadım
6. Son dört hafta içinde sertleşmeyi sağlama ve devam ettirme konusunda kendinize güveninizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çok az
Az
Orta derecede
Tama yakın
Tam


Sertleşme problemi yaşıyor olabilirsiniz. Bize danışmak için formu doldurabilirsiniz.