1

 Türk Androloji Derneği

 2006

2

 Devlet Planlama Teşkilatı

 2005